Tổng hợp các thư viện cho Arduino IDE

0
5289
Tổng hợp các thư viện cho Arduino IDE

Như các bạn đã biết trong quá trình sử dụng và lập trình điều khiển cho Arduino thì các thư viện đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các thư viện cho Arduino này đã được lập trình sẵn, nó sẽ cung cấp cho bạn một phương thức cực kỳ đơn giản và hiệu quả để giao tiếp giữa các module và Arduino. 

Thư viện cho Arduino chứa các mã nguồn có những đặc điểm chung, được xây dựng thành một gói bao gồm các file: examples, .h, .cpp,… Nhằm giúp người sử dụng giải quyết được vấn đề nhanh chóng.

Một số thư viện có sẵn trong chương trình Arduino IDE như: Servo, Stepper, EEPROM, Ethernet, SPI,…

Đọc thêm bài viết: Hướng dẫn cài đặt thư viện vào Arduino IDE

Tổng hợp các thư viện cho Arduino

Sau đây là một số thư viện các bạn có thể sử dụng trong lúc lập trình điều khiển Ardunio:

  1. DHT11: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển cho cảm biếm nhiệt độ và độ ẩm DHT11.

Link tải về: http://bit.ly/38W2wSm

Đọc thêm bài viết: Đo nhiệt độ và độ ẩm dùng cảm biến DHT11 và Arduino

2. I2C: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển sử dụng module I2C cho LCD.

Link tải về: http://bit.ly/38UZ0Yh

Đọc thêm bài viết: Giới thiệu chuẩn giao tiếp I2C

3. SevSeg: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển khi sử dụng led 7 đoạn.

Link tải về: http://bit.ly/3cJePSZ

Đọc thêm bài viết: Giao tiếp led 7 đoạn với Arduino

4. Keypad: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển sử dụng module bàn phím ma trận 4×4.

Link tải về: http://bit.ly/3cJePSZ

Đọc thêm bài viết: Giao tiếp bàn phím 4×4 với Arduino

5. RFID: Thư viện giúp điều khiển các ứng dụng kiểm soát quyền truy cập RFID.

Link tài về: http://bit.ly/3eTMzzB

Đọc thêm bài viết: Hệ thống đóng mở cửa tự động dùng RFID và Arduino

6. RTClib: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển khi sử dụng module thời gian thực.

Link tải về: http://bit.ly/3bZZnTa

7. DS1307: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển thời gian thực của module DS1307.

Link tải về: http://bit.ly/30U49eH

Đọc thêm bài viết: Giao tiếp module thời gian thực DS1307 với Arduino

8. DS1302: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển thời gian thực của module DS1302.

Link tải về: http://bit.ly/3cHLuZb

9. AFMotor: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển động cơ.

Link tải về: http://bit.ly/3tBBqYi

Đọc thêm bài viết: Điều khiển động cơ bước dùng Arduino

10. ESP8266: Thư viện ESP8266

Link tải về: http://bit.ly/2OOyhFR

Đọc thêm bài viết: Điều khiển LED qua Web Server với ESP8266

11. Ethernet Shield: Thư viện Ethernet Shield

Link tải về: http://bit.ly/2P4YdwO

12. Wifi-master: Thư viện điều khiển Wifi Shield

Link tải về: http://bit.ly/3qYDHew

13. DS18B20: Thư viện hổ trợ các hàm điều khiển sử dụng module cảm biến nhiệt độ DS18B20.

Link tải về: http://bit.ly/2NvmCey

14. SIM900: Thư viện hổ trợ các hàm điều khiển khi sử dụng module sim900.

Link tải về: http://bit.ly/3cL1U2X

15. PID_v1: Thư viện hổ trợ các hàm điều khiển khi sử dụng bộ điều khiển PID.

Link tải về: http://bit.ly/3luDf6U

16.BM180: Thư viện hổ trợ các hàm điều khiển sử dụng module cảm biến áp suất BM180.

Link tải về: http://bit.ly/3tzacl7

17. GPS: Thư viện GPS

Link tải về: http://bit.ly/3s1rUxg

18. TFT LCD: Thư viện TFT LCD

Link tải về: http://bit.ly/38SGPTg

19. MPU6050: Thư viện cảm biến gia tốc MPU6050

Link tải về: http://bit.ly/2PaZJNO

20. VirtualWire: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển khi sử dụng module RF 433MHz.

Link tải về: http://bit.ly/30TODj2

21. Serial Command: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển khi sử dụng trong việc giao tiếp giữa 2 Arduino.

Link tải về: http://bit.ly/3tAmOZj

22. IRemote: Thư viện hỗ trợ các hàm điều khiển remote hồng ngoại.

Link tải về: https://www.arduinolibraries.info/libraries/i-rremote

23. RGBLED: Thư viện điều khiển LED RGB

Link tải về: http://bit.ly/3qYIA7y

24. Kalman: Thư viện hỗ trợ lọc nhiễu khi chúng ta sử dụng cảm biến.

Link tải về: http://bit.ly/3r54p5g

Ngoài các thư viện trên, các bạn có thể tìm thêm thư viện cho Arduino IDE tại website này.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn lựa chọn được thư viện phù hợp cho công việc của mình. Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây