Home Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt MPLAB XC8 C Compiler

Hướng dẫn cài đặt MPLAB XC8 C Compiler

0
Hướng dẫn cài đặt MPLAB XC8 C Compiler

Dòng MPLAB XCseries là trình biên dịch mới nhất của Microchip, cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu phát triển phần mềm của dự án và thay thế tất cả các trình biên dịch cũ như MPLAB C và HI-TECH.

Trình biên dịch MPLAB XC8 có khả năng:

– Hỗ trợ tất cả các vi điều khiển PIC 8 bit.

– Tích hợp với MPLABX IDE để cung cấp giao diện người dùng đồ họa đầy đủ bao gồm gồm:

  • Chỉnh sửa lỗi và đặt điểm ngắt khớp với các dòng tương ứng trong mã nguồn.
  • Từng bước một thông qua mã nguồn C để kiểm tra các biến và cấu trúc tại các điểm quan trọng.
  • Cấu trúc dữ liệu với các kiểu dữ liệu được định nghĩa, bao gồm cả dấu phẩy động, hiển thị trong cửa sổ xem giá trị khi chạy debug.

– Chạy trên hệ điều hành Windows, Linux và MacOS X.

– Cung cấp các mức tối ưu hóa khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của bạn với phiên bản Free có sẵn.

Các bước tiến hành cài đặt MPLAB XC8 C Compiler:

Bước 1: Download file cài đặt MPLAB XC8

Bạn truy cập vào địa chỉ này và tiến hành tải file cài đặt MPLAB XC8 C Compiler phù hợp với hệ điều hành máy tính của bạn. 

Bước 2: Chạy file cài đặt

Bạn tìm đến vị trí file cài đặt đã tải về và chạy file xc8-vX.XX-full-install-windows-installer.exe.

Khi giao diện cài đặt xuất hiện, bạn hãy nhấn Next để tiến hành cài đặt.

Giao diện cài đặt MPLAB XC8 C Compiler

Bước 3: Chấp nhận thỏa thuận cấp phép

Tại cửa sổ “License Agreement”, bạn nhấp chọn “I accept the agreement” (Tôi chấp nhận thỏa thuận).

Chấp nhận điều khoản

Bước 4: Chọn trình cài đặt

Chọn trình cài đặt

Bạn đề mặc định là Free, sau đó nhấn Next.

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt

Bạn có thể cài đặt vào thư mục mặc định hoặc chọn vị trí cài đặt khác nếu bạn muốn.

Chọn thư mục cài đặt XC8

Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 6: Cài đặt trình biên dịch

Chọn trình biên dịch

Bạn để như mặc định, tiếp tục nhấn Next.

Bước 7: Sẵn sàng cài đặt trình biên dịch

Sẵn sàng cài đặt trình biên dịch

Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 8: Cài đặt

cài đặt mplabx xc8 c compiler

Bạn kiên nhẫn ngồi cho trong vài phút cho đến khi qua trình cài đặt được hoàn tất.

Bước 9: Thông tin cấp giấy phép

Nếu bạn

– Đã kích hoạt giấy phép trên phiên bản MPLAB XC8 trước đó.

– Bạn muốn sử dụng phiên bản miễn phí của trình biên dịch (một số tính năng tối ưu hóa bị vô hiệu hóa)

Chỉ cần nhấn Next để tiếp tục.

Nếu không, hãy chọn:

– Mua giấy phép (để nhận mã kích hoạt và sử dụng được các tính năng tối ưu hóa Standard hoặc Pro)

– Sử dụng phiên bản Pro evaluation  (hoàn nguyên về phiên bản miễn phí sau 60 ngày)   

– Cung cấp mã kích hoạt.

thông tin giấy phép

Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 10: Hoàn tất cài đặt

hoàn tất cài đặt mplab xc8 c compiler

Bạn nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn cài đặt MPLAB X IDE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here