Phản Hồi về: Tài liệu chuyên ngành

Trang chủ Diễn đàn Điện Tử Việt Tài liệu chuyên ngành Phản Hồi về: Tài liệu chuyên ngành

#11547
ebook
Quản lý

https://i0.wp.com/i.imgur.com/TsC7Lmp.jpg?w=696&ssl=1
Sách: Bắt đầu các dự án Vi điều khiển 8051

Robot tránh mép sử dụng 8051: Một robot tránh mép rất giống với nhiệm vụ “Robot theo đường” trước đây của tôi. Robot dựa trên vi điều khiển 8051 này nhận ra một cạnh và tránh nó bằng cách quay hoặc dừng lại. Hãy để chúng tôi nhận ra cách chúng tôi có thể lập kế hoạch cho một robot tránh biên mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Ý tưởng của robot Edge Tránh giống như người hỗ trợ đường dây. Trong các loại rô bốt này, phần lớn chúng tôi sử dụng khả năng dẫn sáng ở bề mặt có độ tương phản cao. Tại thời điểm khi ánh sáng rơi trên bề mặt trắng, nó thực tế sẽ phản xạ hoàn toàn và nếu có sự xuất hiện của bề mặt tối thì ánh sáng trên bề mặt tối sẽ bị tiêu thụ bởi bề mặt tối. Việc dẫn ánh sáng này được sử dụng trong một robot sùng đường giống như robot tránh các cạnh.

Nội dung:

Giới thiệu
1. Robot tránh biên sử dụng 8051
2. Hệ thống chấm công dựa trên RFID
3. Robot theo dòng sử dụng Vi điều khiển 8051
4. Giao tiếp giữa mô-đun GSM với vi điều khiển 8051
5. Giao diện động cơ bước với vi điều khiển 8051
6. Giao tiếp giữa động cơ servo với vi điều khiển 8051
7. Giao diện bàn phím ma trận 4×4 với Vi điều khiển 8051
8. Bắt đầu với Vi điều khiển 8051
9. Giao diện hiển thị 7 phân đoạn với vi điều khiển 8051
10. Giao diện LCD với Vi điều khiển 8051
11. Máy chủ BLE ESP32 – Dịch vụ GATT cho chỉ báo mức pin
12. Hướng dẫn từng bước để Sử dụng Bluetooth nối tiếp trong ESP32
13. Lập trình Board ESP32 với Arduino IDE
14. Giao diện LCD 16X2 với ESP32 sử dụng I2C
15. Đồng hồ web sử dụng ESP32 và Màn hình OLED
16. Đồng hồ thời gian thực ESP32 sử dụng mô-đun DS3231
17. Bắt đầu với ESP32 sử dụng Arduino IDE – Đèn LED nhấp nháy
18. Sử dụng Trình quản lý Wi-Fi trên NodeMCU để quét và kết nối với mạng Wi-Fi
19. Giao diện LCD với NodeMCU mà không cần sử dụng I2C
20. Bắt đầu với NodeMCU ESP-12 sử dụng Arduino IDE: Nhấp nháy đèn LED

Название: Bắt đầu dự án Vi điều khiển 8051 Handson: Robot tránh biên, Hệ thống chấm công, Robot theo dòng, Động cơ bước và Động cơ Servo, Máy chủ ESP32 BLE, Đèn LED nhấp nháy, v.v.

Tác giả: Anbazhagan K.
Nhà xuất bản: Independently published
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 278
Định dạng file: pdf, azw3, epub
Dung lượng: 22.2 MB

Download: https://mas.so/wavf9