Phản Hồi về: Tài liệu chuyên ngành

Trang chủ Diễn đàn Điện Tử Việt Tài liệu chuyên ngành Phản Hồi về: Tài liệu chuyên ngành

#11528
ebook
Quản lý

https://i0.wp.com/i.imgur.com/J5OHER0.jpg?w=696&ssl=1
Sách : Thiết kế mạch tích hợp kỹ thuật số sử dụng Verilog và Systemverilog

Đối với những người có hiểu biết cơ bản về thiết kế kỹ thuật số, cuốn sách này dạy các kỹ năng cần thiết để thiết kế mạch tích hợp kỹ thuật số bằng Verilog và các phần mở rộng có liên quan của SystemVerilog. Ngoài việc đề cập đến cú pháp của Verilog và SystemVerilog, tác giả đưa ra đánh giá cao về những thách thức thiết kế và giải pháp để sản xuất các mạch làm việc. Cuốn sách không chỉ đề cập đến cú pháp và các hạn chế của mã hóa HDL, mà còn đề cập sâu hơn đến các vấn đề thiết kế như phân vùng và đồng bộ hóa, giúp bạn tạo ra các thiết kế không chỉ đúng về mặt logic mà còn thực sự hoạt động khi được chuyển thành mạch vật lý. Trong suốt cuốn sách, nhiều ví dụ nhỏ được sử dụng để xác nhận các khái niệm và chứng minh cách áp dụng các kỹ năng thiết kế.
Cuốn sách này đưa những độc giả đã học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế kỹ thuật số đến điểm mà họ có thể tạo ra các mạch hoạt động bằng cách sử dụng các phương pháp thiết kế hiện đại. Nó giải thích rõ ràng những gì hữu ích cho thiết kế mạch và những phần nào của ngôn ngữ chỉ là phần mềm, cung cấp một hướng dẫn thực hành phi lý thuyết để thiết kế và phát triển phần cứng mạnh mẽ, đáng tin cậy và được tối ưu hóa.

Sản xuất phần cứng hoạt động: Không chỉ bao gồm cú pháp mà còn cung cấp bí quyết thiết kế, giải quyết các vấn đề như đồng bộ hóa và phân vùng để tạo ra các giải pháp hoạt động
Các ví dụ có thể sử dụng: Nhiều ví dụ nhỏ xuyên suốt cuốn sách thể hiện các khái niệm một cách dễ hiểu
Kiến thức cơ bản: Bao gồm các chủ đề thiết kế quan trọng về sự đồng bộ hóa, thiết yếu để sản xuất silicon hoạt động; kỹ thuật giao diện không đồng bộ; và các kỹ thuật thiết kế để tối ưu hóa mạch, bao gồm phân vùng

Tên gốc của ebook: Digital Integrated Circuit Design Using Verilog and Systemverilog
Tác giả: Ronald W. Mehler
ISBN-10: 0124080596
ISBN-13: 9780124080591
Phiên bản: 1
Ngày xuất bản: 2014-10-14
Số trang: (448 )

Download: https://mas.so/7b5ye